Domů Metro Vyplatí se investice do zlata a drahých kovů?

Vyplatí se investice do zlata a drahých kovů?

Press

Investice do drahých kovů může být na první pohled výhodná, avšak opak je pravdou. Nákup drahých kovů má totiž zpravidla vysoké počáteční náklady, je obtížné je následně prodat a obecně se nevyplatí. Představíme si společně, proč se vyplatí vyhnout se investicím do zlata, stříbra a platiny.

Rizika vysokých cen

Vysoké ceny jsou velmi rizikové pro investory. Prvním nebezpečím je, že můžete potenciálně ztratit veškerou svou investici. Pokud je cena kovu vysoká, musíte pravděpodobně investovat více peněz, než kolik byste museli investovat, kdyby ceny byly nižší. To znamená, že pokud cena klesne pod úroveň vaší investice, ztratíte všechny své investované peníze.

Dalším rizikem vyplývajícím z vysokých cen je to, že nedostatečně zkušení investoři mohou být lákáni k nákupu drahých kovů pouze proto, že jsou vysoko ceněné. To může vést k tomu, že si neuvedomují, že rizika spojená s těmito investicemi mohou být vysoká a hrozí jim, že ztratí většinu nebo dokonce celou svou investici.

Rizika inflace

Inflace je pro investory rizikovou situací, kterou je třeba vážně brát v úvahu. Inflace se projevuje jako nárůst cen nezbytných životních potřeb, náklady na užívání placených služeb a růst cen akcií. Investice do drahých kovů může být na první pohled atraktivní, ale s rostoucí inflací se hodnota těchto investic může snižovat. To znamená, že investoři, kteří vsadili na drahé kovy, riskují ztrátu příjmů, pokud se inflace dostane pod kontrolu.

Dalším problémem je, že se ceny drahých kovů zpravidla zvyšují jen po určité době, což znamená, že investoři mohou čekat na vyšší příjmy, než očekávali. Inflace může být příčinou prudkého poklesu cen drahých kovů, což znamená, že investoři mohou ztratit značnou část svých investic. Proto je důležité, aby investoři sledovali míru inflace v oblasti, ve které jsou investovány, a přizpůsobili své investice podle toho.

Nákladné uchování

Investování do drahých kovů nepřináší jistotu. To je důvod, proč se mnoho investorů rozhodne investovat do různých formách investování, jako jsou akcie, dluhopisy nebo peníze v rámci fondů. Nákladné uchování, což je nezbytné pro investice do drahých kovů, může představovat významný finanční výdaj. Bezpečnost uložení je dalším faktorem, který by se měl brát v úvahu. Investor musí najít důvěryhodného správce, který bude zodpovědný za uchování jeho investic. Je to drahé a časově náročné, proto je mnohem pohodlnější uložit peníze do jiných druhů investování.

Investice do jiných oblastí

Krátkodobé investice do drahých kovů se mohou zdát lákavé, avšak dlouhodobé investice do drahých kovů mohou přinést velmi omezené zisky. Drahé kovy mají vysoké náklady na zůstatek a nemusí přinést žádné dlouhodobé zisky. To znamená, že investorům, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení svých prostředků, se tyto investice nevyplatí.

Investoři by se měli zaměřit na investice do jiných oblastí, jako je technologie, umění a nemovitosti. Investice do technologie mohou investorům přinést velké dlouhodobé zisky, zejména ve vysokorizikových oborách. Investice do umění mohou také přinést dlouhodobé zisky, pokud se zvolí umělecká díla se stoupající hodnotou. Investice do nemovitostí mohou být také dobrou volbou, protože mají vysokou tržní hodnotu a také mohou poskytovat měsíční příjmy.

Další podobné články